............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES

 

.PROCESSOS INDUSTRIALS

 

.ESTALVI ENERGÈTIC

 

.MEDI AMBIENT

 

.PREVENCIÓ DE RISCOS

 

.NOVES INDUSTRIES

 

.URBANISME

 

RENDIMENT DE PROCESSOS

Anàlisi i millora. Els objectius són: conèixer la capacitat del procés industrial i les oportunitats d'estalvi i millora, així com dominar els seus costos.

Un dels factors importants de la competitivitat industrial és mantenir els seus processos dins d'un marge d'elevat rendiment (90 al 95%). Hi ha símptomes que denoten el deteriorament del rendiment:

..........· Descens de la producció a igualtat de recursos emprats.

..........· Augment de despeses per: rebuig, mà d'obra, accidents laborals, malbaratament de materials, aturada de ---------------------màquines, temps per canvis de producció...

Quan aquestes situacions es presenten s'ha d'actuar decididament seguint una metodologia rigorosa que permeti:

..........· Establir un sistema de control de la producció i comparar els resultats obtinguts amb els rendiments teòrics ----------------esperats.

..........· Plantejar el ventall de possibilitats de millora, ordenades per import de la inversió i rendibilitat. Aquesta fase ----------------permet d'escollir les millores que es portaran a terme.

..........· Estudi detalllat de les millores escollides i la seva posta en marxa.

Els professionals de GRUPDI s'encarreguen de trobar les solucions i aplicar-les en el procés. Realitzem cronometratges per ajustar els temps de producció a nivells competitius.

DISSENY DE MAQUINÀRIA ESPECIAL

Quan es tracta de processos poc corrents o bé hi ha un alt contingut de tecnologia pròpia, no es solen trobar les màquines en el mercat. Sol passar que a partir de l'experiència acumulada en la pròpia indústria, neixen les idees pel desenvolupament dels nous equipaments. En aquest cas GRUPDI parteix d'aquesta experiència de procés per dissenyar la nova màquina o instal·lació, podent arribar al claus en mà si s'escau. Tot això dins d'una estricte confidencialitat. Es lliura una declaració de conformitat CE segons les directives: 98/37; 72/23 i 89/336.

AUTOMATITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

La industrialització avança sense parar. Sovint surten idees per automatitzar la producció o bé reduir la manipulació per part de les persones. Tant si es tracta d'adaptar les màquines existents com de dissenyar-ne de noves, GRUPDI, gradualment: fa l'estudi, s'encarrega de fer construir la màquina, fa el seguiment, la instal·lació i la posta en marxa.