............INICI.........¿QUI SOM? ..........LA NOSTRA FILOSOFIA..........ELS NOSTRES SERVEIS ...........CONTACTAR..........EMPRESES COL·LABORADORES
 
Si la seva industria te un gran comsum d'energia i necessita ser més competitiva, s'ha d'iniciar un programa D'ESTALVI ENERGÈTIC

..........ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA

OBJECTIU: conèixer els consums i la forma de gastar l'energia per saber on es malbarata. Per això, CAL ANALITZAR TOTS ELS ASPECTES RELATIUS AL CONSUM D'ENERGIA.

IDENTIFICACIÓ DE LES OPORTUNITATS D'ESTALVI

LES NOVES TECNOLOGIES PROPORCIONEN SOLUCIONS MÉS EFICACES. ES TRACTA D'IDENTIFICAR ON SON APLICABLES.

....................· Consum elèctric. Modalitats de tarifa, pas a mitja tensió, discriminació horària, correcció del factor de---------------------------- potència,.adaptació de la potencia contractada, unificació d'escomeses...

....................· Enllumenat eficient. Tipus de làmpades utilitzades, sistemes d'enllumenat, balast, sectorització i ------------------------------------automatització...

....................· Consum d'aigua. Estalvi en l'ús d'aigua. Reciclat d'aigües de procés.

....................· Generació de vapor, oli tèrmic, aigua calenta. Rendiment del cremador, circuit de fums, modulació dels .....................generadors.

....................· Distribució i ús de vapor, oli tèrmic i aigua calenta. Rendiment de la xarxa de vapor, recuperació de -------------------------------condensats, aïllament...

....................· Cremadors d'alta eficiència: de flama llarga, plana, alta velocitat, tub radiant, regeneratius...

....................· Forns industrials. Estudis d'optimització del rendiment: configuració del forn, sistema d'escalfament, tipus i ....................disposició de cremadors, aïllament i reducció de fuites, sistemes de control de temperatura i humitat a l'interior

....................· Calefacció i condicionament d'aire. Sistema més adient en naus industrials: generadors d'aire amb .....................desestratificadors, tubs radiants, terra radiant, desplaçament d'aire. Sistema més adient en oficines: bomba .....................de calor, energia geotèrmica. Recuperació d'energia en la ventilació. Free cooling.

....................· Fred Industrial: Reducció de pèrdues de calor/fred, condensadors evaporatius secs, acumulació de fred, ....................recuperació d'excedents tèrmics per sistema d'absorció, millora de rendiments dels evaporadors...

....................· Combustible i fonts energètiques. Canvi de combustible, aprofitament d'energies renovables.

....................· Automatització i control de processos.

....................· Aïllaments: en generadors, xarxes de distribució de vapor, oli, aigua calenta. Reducció de pèrdues en----------------------------- cambres, banys, equips de cocció, assecatge. Ús de pantalles tèrmiques.

ESTUDI DE VIABILITAT I DE RENDIBILITAT

EN AQUESTA FASE S'APROFUNDEIX EN EL PROJECTE DESENVOLUPANT A FONS LA SOLUCIÓ TÈCNICA I ELS PRESSUPOSTOS.

ES DETERMINA LA RENDIBILITAT I EL TERMINI D'AMORTITZACIÓ DE LA MILLORA.